SARASTUS

Kansallinen ja eurooppalainen, traditionalistinen ja radikaali verkkolehti

Kolme maahanmuuttajatyyppiä

migrant 2JOHN LAMBTON   (suomentanut Timo Hännikäinen)

Kölnin tapahtumien jälkeen meidän on kysyttävä itseltämme, miksi oikeistolla ja vasemmistolla on niin erilaiset käsitykset maahanmuuttajista. Mistä käsityksemme tulevat, ja voidaanko selittää, miksi vasemmisto aina näkee siirtolaiset positiivisessa valossa ja miksi oikeisto on paljon epäilevämpää?

Yksinkertaisin selitys vasemmiston muukalaisrakkaudelle on yksinkertaisesti monien sen edustajien etnomasokismi, joka on johtanut kirkon ja avioliiton kaltaisten perinteisten instituutioiden rappioon. Tästä löytyy paljon todistusaineistoa politiikasta, lehdistöstä ja akateemisesta maailmasta. Tarkoitukseni ei tässä ole kuvailla heidän näkemyksiään, vaan pikemminkin tarkastella kolmea länteen saapuvaa maahanmuuttajatyyppiä ja osoittaa, että vasemmisto kiinnittää huomionsa yhteen tiettyyn tyyppiin, joka on usein pieni vähemmistö.

Ensimmäinen maahanmuuttajien luokka koostuu niistä, joita kutsuisin ”käännynnäisiksi”. He katsovat länttä ja ihastuvat näkemäänsä, sen arvoista sen tieteen ihmeisiin ja kaunotaiteisiin saakka. Länsimaista löytyy vastaava ihmistyyppi, otaku tai ”weeaboo”, joka rakastaa ja matkii japanilaista kulttuuria tarkoituksenaan muuttaa joskus Japaniin. Nämä ihmiset katsovat vierasta kulttuuria usein ruusunpunaisten silmälasien läpi. He näkevät hyvin romantisoidun version ihailemastaan yhteiskunnasta; maahanmuuttajien kohdalla näin on koska länsi näyttää ulospäin todellisuudesta poikkeavaa kuvaa itsestään. Klassinen esimerkki on intialainen, joka on omaksunut kasvuympäristöstään romanttisia käsityksiä Englannista ja haluaa jonakin päivänä omistaa Jaguarin ja siemailla teetä kodikkaassa kahvilassa brittiläisellä maaseudulla. Usein nämä käännynnäiset pettyvät, kun todellisuus ei vastaakaan ennakkokäsityksiä. He ovat yleensä kotoisin vauraammista oloista ja usein vieroksuvat omaa kulttuuriaan, jota pitävät barbaarisena tai takapajuisena. Lännessä tähän kategoriaan sopivat vasemmistolaiset edistysmieliset, kuten kosmopoliitti joka Beatlesien tavoin hurahtaa intialaiseen mystiikkaan, tai professori joka saarnaa Afrikan ja Australian yksinkertaisempien yhteisöjen hyveistä.

Tämä ensimmäinen ryhmä on se, johon vasemmistolaiset olettavat kaikkien maahanmuuttaajien tai ainakin heidän suuren enemmistönsä kuuluvan. He eivät pidä tarpeellisena integroida tulijoita, koska uskovat heidän jo valmiiksi rakastavan lännen liberaaleja ihanteita. Ensimmäisen ryhmän maahanmuuttajat saattavat tuoda mukanaan oman kulttuurinsa jäänteitä, kuten eksoottisia ruokia tai vaatteita, mutta vasemmistolaiset uskovat heidän sisimmässään omaksuneen länsimaiset käsitykset. Tämä on vaarallinen katsomistapa, sillä vaikka uskonkin tällaisia ihmisiä olevan olemassa, he edustavat vähemmistöä, eivätkä heidän lapsensa useinkaan tunne samoin, sillä syntymästään saakka he kokevat joutuneensa eroon alkuperäisestä kulttuuristaan. Tämän vuoksi lapset usein päätyvät edustamaan toista siirtolaisryhmää, ”sotilaita”.

Myös sotilas edustaa vähemmistöä suuressa muuttoaallossa. Hän on jihadisti, vallankumouksellinen, potentiaalinen valloittaja. Sotilas ei pelkästään ole välinpitämätön länsimaista kulttuuria kohtaan, vaan haluaa aktiiivisesti muuttaa sitä tai tuhota sen. He ovat kenties vaarallisimpia maahanmuuttajia, ja taipuvaisimpia tekemään terroritekoja, muodostamaan eurooppalaisvastaisia järjestöjä ja yllyttämään väkivaltaan tai vallankumoukseen länsimaailmaa vastaan. Kuten edellä mainitsin, käännynnäisten lapset usein päätyvät tähän ryhmään, mikä selittää miksi vuoden 2005 Lontoon pommi-iskujen tekijät olivat syntyneet Britanniassa.

Tämän ryhmä edustajat ovat niitä, joita me oikealla pidämme uhkana sivilisaatiollemme. Valtavirta usein myöntää heidän olemassaolonsa, mutta harvoin myöntää heidän olevan varsinainen uhka. Virallisen käsityksen mukaan he ovat lähinnä kiusankappaleita eivätkä kykene saavuttammaan laajaa kannatusta. Tämä luultavasti pätee maissa joissa maahanmuuttajia on vähän, koska heidän mahdollisuutensa lietsoa kantaväestöä omaa kulttuuriaan vastaan ovat hyvin rajatut. Valitettavasti tilanne on muuttumassa kolmannen maahanmuuttajatyypin saapumisen myötä. Tämä tyyppi kattaa enemmistön muuttoaallon osanottajista: ”eristäytyjät”.

migrant 3Saksaan ja muuhun Eurooppaan tulvivien siirtolaisten enemmistö koostuu ihmisistä, jotka eivät piittaa eurooppalaisesta sivilisaatiosta ja sen arvoista, mutteivät myöskään avoimesti pyri kumoamaan sitä. Juuri tälllaiset ihmiset ahdistelivat naisia Kölnissä. He eivät tehneet niin valloittaakseen ja tuhotakseen, vaan koska he eivät tunne kunnioitusta tai kiintymystä länsimaista elämänmuotoa kohtaan. Tällaiset ihmiset eivät tunne tarvetta integroitua. He haluavat pysyä sellaisina kuin ovat, eivätkä piittaa siitä, asuvatko he Syyriassa, Irakissa, Ruotsissa vai Saksassa. He eivät sopeudu vieraaseen yhteiskuntaan ja he muodostavat vielä aiempiakin suurempia ghettoja.

Tämänhetkisen muuttoaallon vuoksi tällaisten maahanmuuttajien on helppo muodostaa omavaraisia ghettoja, joissa heidän ei tarvitse oppia vierasta kieltä tai uusia elämänarvoja. Juuri he ovat ylivoimaisesti vaarallisimpia, koska he pitävät kaikkia sopeutumispaineita arvoihinsa kohdistuvana hyökkäyksinä ja saattavat liittoutua ”sotilaiden” kanssa. Tämä on suurin ongelmamme, sillä vaikkeivät he yritäkään kumota arvojamme, sallimalla heidän kohdella naisia orjina ja pitäytyä lähtömaidensa kulttuurissa me teemme sotilaiden työn heidän puolestaan. Ei niin, että nämä miehet (useimmat heistä ovat miehiä) haluisivat muuttaa yhteiskuntaamme, pikemminkin he haluavat elää oman yhteiskuntansa sääntöjen mukaan. Ja niinpä vasemmistopoliitikot mukauttavat yhteiskuntaamme heidän tarpeisiinsa sen sijaan että yksinkertaisesti estäisivät heitä tulemasta tänne.

Todellisen oikeiston tehtävä vuonna 2016 on näyttää tavallisille ihmisille näiden siirtolaisten todellinen luonto. Etnopluralismin idea toimii vain silloin kun maantiede toimii. Parhaassa tapauksessa me houkuttelemme maahanmuuttajia luomaan eristäytyneitä ghettoja joissa sotilaat saavat vapaasti saarnata ja värvätä väkeä riveihinsä. Pahimmassa tapauksessa sallimme vasemmistopoliitikkojen myydä kansalle valheen, jonka mukaan maahanmuuttajat ovat sisimmässään ”käännynnäisiä”, vaikka käytännössä he vain lepyttelevät eristäytyjiä. Lopputuloksena on länsimaisen sivilisaation tuho.

John Lambton on Kanadassa asuva brittiläinen toimittaja. Oheinen kirjoitus on ilmestynyt Right On -verkkolehdessä 19.1.2016.

Tietoja

This entry was posted on 21 tammikuun, 2016 by in Politiikka ja ideologia and tagged , , , , , , , .
%d bloggaajaa tykkää tästä: