SARASTUS

Kansallinen ja eurooppalainen, traditionalistinen ja radikaali verkkolehti

Tuomio EU:n kiristykselle (Viktor Orbánin puhe Euroopan parlamentissa)

Tiistaina 11. syyskuuta Unkarin pääministeri Viktor Orbán puhui Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Puhe oli puheenvuoro niin sanotusta Sargentinin päätöslauselmasta (nimetty hollantilaisen vihreän europarlamentaarikon Judith Sargentinin mukaan) käytyyn keskusteluun. Päätöslauselman mukaan oikeusvaltio on vaarassa Unkarissa ja maata kohtaan on aloitettava rangaistustoimet, joihin kuuluu mahdollisesti myös äänioikeuden poistaminen unionin yhteisessä päätöksenteossa. Parlamentti päätti seuraavana päivänä päätöslauselman hyväksymisestä äänin 448-197, mutta Puola ilmoitti estävänsä veto-oikeudellaan Unkarin rankaisemisen. Orbánin puhe löytyy videoituna täältä. Puheen on englanninkielisestä käännöksestä suomeksi tulkinnut Timo Hännikäinen.

***

Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, tiedän että olette jo muodostaneet mielipiteenne. Tiedän, että enemmistö teistä äänestää päätöslauselman puolesta. Tiedän myös, ettei oma puheenvuoroni muuta näkemystänne. Siitä huolimatta olen saapunut tänne – sillä aikomuksenanne ei ole tuomita hallitusta, vaan maa ja sen kansa. Tuomitsette Unkarin, joka on ollut jäsenenä Euroopan kristittyjen kansojen perheessä tuhat vuotta. Unkarin, joka on antanut Euroopan mantereen historiaan oman työpanoksensa ja – kun tarve on vaatinut – verensä. Tuomitsette Unkarin, joka nousi asein maailman suurinta armeijaa vastaan, Neuvostoliittoa vastaan, teki korkeimman uhrauksen vapauden ja demokratian puolesta ja – kun tarve vaati – avasi rajansa ahdistetuille itäsaksalaisille veljille ja sisarille. Unkari on taistellut vapautensa ja demokratiansa puolesta. Seison nyt tässä ja näen, että Unkarille esittävät syytöksiä ihmiset, jotka ovat saaneet demokratian perintönä ja joiden ei ole tarvinnut ottaa mitään henkilökohtaista riskiä vapauden tavoittelussa. He haluavat tuomita unkarilaiset, jotka ovat taistelleet kommunismia vastaan demokratian puolesta.

Seison nyt tässä puolustamassa kotimaatani, sillä unkarilaisille demokratia, itsenäisyys ja Eurooppa ovat kunnia-asioita. Siksi väitän, että päätöslauselmanne on loukkaus Unkarin ja Unkarin kansan kunniaa kohtaan. Unkarin päätökset ovat tehneet äänestäjät parlamenttivaaleissa. Näin ollen te väitätte, ettei Unkarin kansa ymmärrä riittävästi omaa etuaan saadakseen päättää omista asioistaan. Te uskotte tuntevanne Unkarin kansan tarpeet paremmin kuin Unkarin kansa itse. Niinpä minun on sanottava teille, että tämä päätöslauselma ei osoita kunnioitusta Unkarin kansalle. Se soveltaa kaksoisstandardia, se on vallan väärinkäyttöä ja ylittää toimivallan rajat, puhumattakaan siitä että sen soveltamistapa on sopimusrikkomus.

Meille unkarilaisille demokratia ja vapaus eivät ole poliittisia vaan moraalisia kysymyksiä. Te aiotte nyt esittää moraalisen tuomion ja leimata maan ja sen kansan määräenemmistön perusteella. Otatte raskaan vastuun kun – ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa – aiotte sulkea kokonaisen kansan eurooppalaisen päätöksenteon ulkopuolelle. Haluatte riistää Unkarilta oikeuden edustaa omia intressejään Euroopan kansojen perheessä, jonka jäsen se on. Meillä on – ja tulee olemaankin – erimielisyyksiä. Ajattelemme eri tavoin Euroopan kristillisestä perinnöstä ja kansakuntien ja kansallisten kulttuurien roolista. Tulkitsemme perheen olemusta ja tehtävää eri tavoin, ja meillä on suoraan vastakkaiset näkemykset maahanmuutosta. Jos me oikeasti haluamme yhtenäisyyttä monimuotoisuudessa, erojemme ei pitäisi kelvata syyksi minkään maan leimaamiseen tai sen päätösvallan riistämiseen. Emme itse koskaan vajoaisi niin alas, että vaientaisimme ne joiden kanssa olemme eri mieltä.

Arvoisa puheenjohtaja, tekin haluatte torjua maan, joka edellisissä vaaleissa valittiin ongelmitta Euroopan parlamenttiin. Vuonna 2009 56-prosenttinen enemmistö äänesti meitä, ja vuonna 2014 52-prosenttinen.

Me olemme Euroopan parlamentin menestynein puolue. Sosialistiset ja liberaalit vastustajamme ovat ymmärrettävästi tyytymättömiä suosioomme, mutta on epäreilua ja eurooppalaisten arvojen vastaista kostaa unkarilaisille se, etteivät he äänestäneet heitä. Lisäksi tämän päätöslauselman kirjoittajat eivät tunne edes perustavanlaatuisimpia tosiseikkoja. Päätöslauselmassa myönnetään, ettei Unkariin lähetetty delegaatiota, joten te äänestätte ilman riittävää perehtymistä. Siinä on 37 suurta asiavirhettä, joista jokainen parlamentin jäsen sai eilen 108-sivuisen selvityksen.

Meidän unioniamme pitää kasassa se, että erimielisyydet ratkaistaan sovituissa puitteissa. Unkarin puolesta minäkin olen tehnyt kompromisseja ja solminut komission kanssa sopimuksia mediaan liittyvästä lainsäädännöstä, oikeusjärjestelmästä ja jopa tietyistä perustuslain kohdista. Tämä päätöslauselma sivuuttaa kaikki nämä sopimukset. Jos teillä on lupa tehdä näin ja sivuuttaa sopimukset silloin kun haluatte, mitä järkeä on tehdä sopimuksia minkään yleiseurooppalaisen instituution kanssa? Teidän toimenne ovat isku Euroopan unionia ja rakentavan dialogin periaatetta vastaan.

Arvoisat parlamentin jäsenet, jokaisella kansalla ja jäsenvaltiolla on oikeus päättää elämänsä järjestämisestä omassa maassaan. Me puolustamme rajojamme, ja vain me päätämme kenen kanssa haluamme elää. Olemme rakentaneet aidan ja estäneet sisäänpääsyn sadoilta tuhansilta laittomilta siirtolaisilta. Olemme puolustaneet Unkaria ja Eurooppaa. Tänään, ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa, yhteisö tuomitsee omat rajavartijansa.

Arvoisa puheenjohtaja, puhukaamme suoraan: te haluatte tuomita Unkarin, koska Unkarin kansa on päättänyt, ettei sen kotimaasta tehdä siirtolaismaata. Kaikella kunnioituksella, mutta voimakkaimmin mahdollisin sanoin, torjun uhkaukset, kiristyksen, panettelun ja valheelliset syytteet, joita Euroopan parlamentin maahanmuuttomyönteiset voimat ovat Unkariin ja Unkarin kansaan kohdistaneet. Kunnioittavasti ilmoitan teille, että teittepä millaisen päätöksen tahansa, Unkari ei taivu kiristykseen. Unkari puolustaa edelleen rajojaan, pysäyttää laittoman maahanmuuton ja puolustaa oikeuksiaan – myös teitä vastaan, jos tarve vaatii. Me unkarilaiset olemme valmiita ensi toukokuun vaaleihin, joissa kansalla on lopulta mahdollisuus päättää Euroopan tulevaisuudesta ja palauttaa demokratia eurooppalaiseen politiikkaan.

Kiitän huomiostanne.

Tietoja

This entry was posted on 17 syyskuun, 2018 by in Politiikka ja ideologia and tagged , , , , , .
%d bloggaajaa tykkää tästä: