SARASTUS

Kansallinen ja eurooppalainen, traditionalistinen ja radikaali verkkolehti

Pyhä ja maallinen

RENÉ GUÉNON   (suomentanut Samuli Matilainen)

Olemme usein selittäneet, kuinka traditionaalisissa sivilisaatioissa kaikki inhimillinen toiminta – mitä se sitten onkaan – on luonteeltaan olennaisesti pyhää. Traditio jo määritelmällisesti ei jätä mitään ulkopuolelleen; tradition sovellutukset täten koskevat kaikkia asioita ilman poikkeuksia, niin että mitään asiaa ei voi pitää sille yhdentekevänä tai merkityksettömänä, ja traditionaalisessa sivilisaatiossa elävän ihmisen kaikki teot vahvistavat hänen sidettään traditioon.

Heti kun jotkin asiat lasketaan kuuluvaksi traditionaalisen näkökulman ulkopuolelle, tai toisin sanoen kun ne käsitetään maallisina asioina, se on selvä merkki siitä että traditio on jo vaimentunut ja heikentynyt rappion takia; ihmiskunnan historiassa sellainen rappio liittyy luonnollisesti alaspäin kulkevaan ajan sykliin.

Rappion asteet voivat tietenkin vaihdella, mutta yleisenä sääntönä voidaan pitää, että tänä päivänä tietty osa päivittäistä elämää luovutetaan maallisuudelle eräänlaisena pakollisena myönnytyksenä aikamme olosuhteiden määräämälle mentaliteetille.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että jokin traditio voisi myöntää maallisen näkökulman pätevyyden, sillä se tarkoittaisi vähintään osittain sen itsensä kieltämistä. Kun tradition näkökulma ei sen eri historiallisissa vaiheissa itse asiassa koske kaikkia asioita, silloin sitä ylläpidetään jokaisessa asiassa vain periaatteen tasolla.

Modernin länsimaisen sivilisaation vastatraditionaalinen henki tekee siitä ainutlaatuisen, sillä tässä sivilisaatiossa maallista näkökulmaa pidetään pätevänä ja jopa ”edistyksenä”, niin että maallistuneen näkökulman vaikutusta ihmiselämään halutaan lisätä. Edellä mainittu asiantila on niin totta, että täysin modernin hengen näkökulmasta mitään muuta ei ole edes olemassa kuin maallinen, ja sellaisen hengen kaikki toiminta tähtää pyhyyden kieltämiseen ja poissulkemiseen.

Kyseessä on normaalin suhteen kääntäminen nurinkurin: jopa heikentyneessä traditionaalisessa sivilisaatiossa maallista suvaitaan välttämättömänä pahana niin vähän kuin mahdollista, niin että sen vaikutusvalta rajataan mahdollisimman pieneksi; modernissa sivilisaatiossa päinvastoin pyhyyttä suvaitaan, koska sitä ei ole pystytty tuhoamaan lopullisesti. Moderni sivilisaatio vaanii pyhyyttä, odottaen mahdollisuutta tuhota se pysyvästi, ja samalla eristää sen ihmiselämästä ja vie siltä pala palalta liikkumatilaa.

Moderni mentaliteetti edellyttää vakaumusta, jossa maallisuus ei ole enää näkökulma, vaan jotakin mikä on tosiasiassa olemassa, niin että jotkin asiat ovat jo lähtökohtaisesti maallisia luontonsa puolesta. Todellisuudessa asiat eivät ole luonnostaan maallisia, vaan maallinen näkökulma näkee asioiden luonnon maallisena.

Maallisen todellisuuden myöntäminen, mikä tarkoittaa tietyn asiantilan epäoikeutettua pitämistä kaikkien asioiden lakina, on yksi vastatraditionaalisen hengen perimmäisistä oletuksista. Pyhyyden tuhoamisen eli tradition viimeistenkin rippeiden asteittaiseksi hävittämiseksi vastatradition hengen täytyy ensin vakuuttaa ihmisten massat hyväksymään tämä väärä olettamus. Riittää kun katsoo ympärilleen, ja voi nähdä kuinka pitkälle moderni henki on päässyt tavoitteessaan.

***

Jopa itseään ”uskonnollisina” pitävien keskuudessa, joissa on vielä hippunen traditionaalista henkeä, uskonto kuuluu tarkkaan rajatulle alueelle missä se ei kykene tosiasiallisesti ja tehokkaasti vaikuttamaan elämään. He ajattelevat ja toimivat täsmälleen samoin kuin kaikkein vähiten uskonnolliset aikalaisensa. Pahinta on se, että nämä ihmiset eivät käyttäydy niin ympäristön paineesta tai siksi että heidät olisi ajettu nurkkaan. Jos asiat todella olisivat niin, voitaisiin pitää hyväksyttävänä sitä että kaikilla ei ole rohkeutta reagoida avoimesti aikamme suuntauksia vastaan. Ei ole kyse pakosta, vaan nämä itseään uskonnollisina pitävät ovat sisäistäneet modernin hengen niin läpikotaisin, että kuten muutkin he pitävät pyhän ja maallisen välistä eroa täysin oikeutettuna, ja heidän mielestään traditionaaliset ja normaalit sivilisaatiot sekoittavat pyhän ja maallisen, ja nyt olemme onneksemme ”kehittyneet” ja ”jättäneet” sen vaiheen.

Mitä vielä, moderni asenne ei rajoitu pelkästään maallikoihin, joita ei voi syyttää heidän tietämättömyydestään, vaan se koskee lisäksi yhä suurempaa osaa papistosta, joka ei kykene käsittämään kuinka haitallinen tuo asenne on traditiota kohtaan – enkä tarkoita vain heidän omaa traditiotaan, vaan kaikkia mahdollisia traditionaalisia muotoja.

Jotkut menevät jopa niin pitkälle, että syyttävät itämaisia sivilisaatiota siitä että niillä on vielä hengellistä sosiaalista elämää, ja pitävät sitä pääsyynä heidän oletetulle huonommuudelleen! Lisäksi kaikkein modernisoituneimmat papit ristiriitaisesti keskittyvät opillisten kysymysten sijaan sosiaaliseen aktivismiin; mutta mikäli he hyväksyvät yhteiskunnan maallistumisen, miksi he itse puuttuvat sosiaaliseen elämään pappeina? Syynä ei voi olla traditionaalisen hengen rippeiden oikeutettu tuominen sosiaaliseen elämään, sillä he itse haluavat pitää traditionaalisen hengen erillään yhteiskunnallisesta elämästä. Heidän puuttumisensa yhteiskunnallisiin asioihin on siten täysin käsittämätöntä, ellemme myönnä heidän käytöksensä epäloogisuutta, mikä ei olisi tavatonta aikalaistemme keskuudessa.

Oli miten oli, käsittelemämme ongelma on mitä pahaenteisin oire modernissa maailmassa. Kun tradition virallisten edustajien mielipiteitä ei pysty erottamaan heidän vihollistensa mielipiteistä, meidän on pakko kysyä, mitä elämää on enää jäljellä senkuntoisessa traditiossa. Ja kun kyseessä on läntisen maailman traditio, miten tämän asiantilan voisi korjata edes eksoteerisella tasolla?

René Guénon (1886-1951) oli ranskalainen kirjailija ja filosofi. Häntä pidetään Julius Evolan ja Frithjof Schuonin ohella traditionalistisen koulukunnan keskeisenä ajattelijana. Teksti on osa Guénonin teosta ”Initiation et réalisation spirituelle” (1952).

Tietoja

This entry was posted on 15 tammikuun, 2020 by in Kulttuuri and tagged , , , , , , , .
%d bloggaajaa tykkää tästä: